Aanslag geheime commissielonen: circulaire van 22 juli 2013.

Radicale koerswijziging m.b.t. de mogelijke aanslag aan 309%:

In deze circulaire benadrukt de minister van Financiën dat de voordelen van alle aard en de vergoedingen die niet op een fiche werden vermeld slechts onder het stelsel van geheime commissielonen (309%) belast mogen worden wanneer het niet mogelijk is om de privé-genieter te belasten in de personenbelasting. Hij beveelt aan op basis van gezond verstand voorrang te verlenen aan een oplossing door te belasten in de personenbelasting, dan een bijzondere aanslag geheime commissielonen te vestigen in de vennootschapsbelasting.

Gerelateerde berichten