Nieuwe fiscale maatregelen uit begrotingscontrole juni 2013.

1. Fairness tax

De regering heeft besloten een zogenaamde “fairness tax” of minimum belasting op te leggen aan grote ondernemingen in België. In een poging om de belastinggelijkheid te verhogen en te verzekeren dat iedereen in België bijdraagt naar verhouding tot zijn financiële middelen, plant de regering een minimale bijdrage te heffen in hoofde van ondernemingen die dividenden uitkeren, maar die niet effectief belastingen betalen.

De fairness tax zou van toepassing zijn indien een vennootschap gedurende hetzelfde belastbaar tijdperk (i) dividenden uitkeert en (ii) geniet van een vermindering van haar belastbare basis door verrekening van overgedragen verliezen en de toepassing van de notionele interestaftrek.

Liquidatiebonussen zouden evenwel niet onder de toepassing van de fairness tax vallen.
Het tarief van de fairness tax zou vastgelegd worden op 5%, te verhogen met de zogenaamde crisisbijdrage, zodat er een effectief belastingtarief van 5,15% zou zijn.

De fairness tax zou van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar eindigend op 31 december 2013 of elke latere datum).

2. Definitief belaste inkomsten (DBI)

Dividenden verkregen door Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen zijn 95% vrijgesteld indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dit is de zogenaamde DBI-aftrek. In de toekomst zal de DBI-aftrek enkel toegepast kunnen worden indien de minimum participatie van 10% is bereikt, ongeacht de aanschaffingswaarde van de aandelen.

3. BTW

Vanaf 1 januari 2014 zullen de diensten van advocaten onderworpen worden aan BTW (aan het standaard tarief van 21%).

Gerelateerde berichten