Uitweg voor verlaagd tarief liquidatiebonussen te kiezen voor 31 december 2013.

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing op liquidatiebonussen verhoogd van 10% naar 25%. Er is echter een overgangsregeling ingevoerd, waardoor het mogelijk is om voorheen belaste reserves uit te keren aan een tarief van 10% indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De belaste reserves zijn ten laatste op 31 maart 2013 goedgekeurd door de Algemene Vergadering;
  • Het verkregen bedrag moet onmiddellijk worden opgenomen in het kapitaal;
  • De incorporatie moet ten laatste plaatsvinden gedurende het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014;
  • Het verhoogde kapitaal moet behouden blijven bij de inbrengverkrijgende vennootschap gedurende een vastgelegde periode, namelijk 8 jaar indien het gaat om grote vennootschappen en 4 jaar indien het gaat om KMO’s. Indien er een kapitaalvermindering plaatsvindt gedurende die periode, zal de vermindering aanzien worden als een dividend en zal bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Verhoging Registratierechten op erfpacht en opstalcontracten.

Het registratierecht dat wordt geheven op contracten tot vestiging van een erfpacht- of opstalrecht en tot overdracht daarvan wordt verhoogd van 0,2% naar 2%. Deze verhoging is van toepassing op authentieke akten die vanaf 1 juli 2013 ter registratie worden aangeboden. Voor verenigingen zonder winstoogmerk wordt het registratierecht maar verhoogd tot 0,5%.

Daarnaast werd het algemeen vast recht verhoogd tot 50 euro.

Gerelateerde berichten