Beperkte aftrekbaarheid BTW – beroepsmatig gebruik – rittenadministratie.

Sinds begin 2011 werd er een nieuwe aftrekbeperking ingevoerd m.b.t. gemengde kosten (deels privé – deels beroepsmatig). De bedoeling van de wetgever is dat er geen BTW meer mag afgetrokken worden voor privégebruik.

Om dit te bereiken werden er 3 praktische methodes voorgesteld voor het bepalen van een het privégebruik van een bedrijfswagen en één methode voor andere roerende goederen.

Deze methodes werden nu recent aangevuld en verduidelijkt.

Inzake bedrijfsvoertuigen

Welke Bedrijfsvoertuigen?

Vervoermiddelen uitgerust met een motor met cilinderinhoud van meer dan 48cc en met een vermogen van 7,2 kilowatt voor vervoer van personen en/of goederen.

(Niet bedoelde voertuigen: Vrachtwagens, bussen, voertuigen welk in kader van de beroepsactiviteit enkel voor het beroep wordt gebruikt).

Wat wordt onder Woon-werkverkeer verstaan?

Het traject van woonplaats naar werkgever of plaats van economische activiteit (dus niet bij een klant).

Methode 1

Werkelijke beroepsmatige kilometers (dus niet woon-werkverkeer) worden bijgehouden via een rittenadministratie. Op de “nuttige links” pagina kan u een Excel spreadsheet terugvinden waarin u de rittenadministratie kan registeren.

Methode 2

Afstand woon-werkverkeer *2*200 +6000
__________________________________ * 100 = % NIET-aftrekbaar
Totale km’s per jaar

Deze methode mag enkel gebruikt worden indien:

  • één vaste gebruiker per voertuig;
  • De vaste gebruiker mag niet vaste gebruiker zijn van nog een ander voertuig.

Methode 3

Maximale beroepsmatige aftrek is 35%.

Deze laatste methode kan niet gecombineerd worden met de vorige methodes in één bedrijf. Indien deze methode verkozen wordt, dient deze gebruikt worden gedurende 4 kalenderjaren.

Uitzondering : lichte vrachtwagens (afwijkende methode)

  • Indien 100% beroepsmatig gebruikt is er geen aftrekbeperking
  • Indien onbeduidend beroepsmatig gebruik is er geen aftrek van BTW
  • Indien gemengd gebruik

Ofwel methode 1 of methode 3 conform de bedrijfsvoertuigen
Ofwel een nieuwe methode 4 :

Methode 4

85% BTW aftrek voor voertuigen welk overwegend beroepsmatig gebruikt wordt om goederen te vervoeren rekening houdende met de economische activiteit van de belastingplichtige en de aard van het voertuig.

Net als de 35% aftrek, dient ook deze methode gedurende 4 kalenderjaren worden toegepast en geldt ze voor alle lichte vrachtwagens in het bedrijf.

(regeling mag toegepast worden vanaf 1 januari 2012).

Inzake andere roerende goederen

75% beroepsmatige aftrekbaar van BTW voor gemengde kosten.

Aftrekbeperking geldt niet voor kosten die 100% beroepsmatig zijn.

Aftrekbeperking voor nutsvoorzieningen volgt deze methode niet, maar gebeurt conform de feitelijke omstandigheden (onder toezicht van de administratie).

Gerelateerde berichten