Lastenverlaging RSZ voor voltijdse medewerkers horeca bij vrijwillige overgang naar geregistreerde kassa in 2014: Horeca-uitbater dient zich voor 31-12-2013 te registreren.

Alle ondernemingen uitgerust met een geregistreerde kassa hebben recht op een vermindering van de sociale bijdragen voor vaste, voltijdse werknemers.

De premie bedraagt:

  • 800 EUR per kwartaal voor werknemers die gans dat kwartaal jonger zijn dan 26;
  • 500 EUR per kwartaal voor alle andere werknemers.

De horeca-uitbater dient te voldoen aan:

1. De geregistreerde kassa’s moeten in alle vestigingen (waar dit nodig is) operationeel zijn vanaf de eerste dag van het kwartaal.

2. De onderneming telt maximaal 49 werknemers.

3. De vermindering geldt voor maximaal 5 vaste voltijdse werknemers (contract bepaalde of onbepaalde duur) die voor de horeca activiteiten ingezet zijn (per kwartaal vrij te kiezen). Deze vermindering wordt aangevraagd via de kwartaalaangifte. De vermindering voor het eerste kwartaal van 2014 zal worden toegekend na controle van de aangifte door de RSZ.

4. Alle horeca werknemers moeten dagelijks begin- en einduur van de tewerkstelling registreren. Dit kan via de kassa en/of in een alternatief bijkomend systeem ontwikkeld voor de RSZ dat gerelateerd is aan Dimona (maar deze niet vervangt).

5. Voorafgaande registratie bij FOD Financiën.

Overgangsmaatregel:

Als overgangsmaatregeling mag de installatie en activatie van de geregistreerde kassa uitgesteld worden tot eind februari 2014 zonder de premies te missen.

Gerelateerde berichten