BTW-kwartaal aangiftes: regels gewijzigd vanaf 1 januari 2014

Volgens de wet dienen BTW-plichtigen in principe maandelijks een BTW-aangifte in te dienen. Er wordt wel in de mogelijkheid voorzien om hiervan via Koninklijk Besluit vanaf te wijken.

Wanneer mocht de BTW-plichtige, voor 31 december 2013, kiezen voor BTW-kwartaalaangifte?

Conform de afwijkingen per KB bepaald, mocht de BTW-plichtige kiezen voor het indienen van BTW-kwartaalaangiftes indien:

  • De jaarlijkse omzet van de BTW-plichtige minder was dan 1.000.000 euro.
  • De activiteit van de BTW-plichtige handel in minerale oliën, handel in toestellen voor mobiele telefonie (en randapparatuur) of handel in landvoertuigen was, mocht hij kiezen voor een kwartaalaangifte wanneer zijn jaarlijkse omzet minder was dan 200.000 euro.
  • de jaarlijkse intracommunautaire leveringen van goederen (en overbrengingen) minder waren dan 400.000 euro.

Hieruit volgt uiteraard dat indien deze grenzen overschreden werden, de BTW-plichtige niet mocht opteren voor een kwartaalaangifte.

Wanneer mag de BTW-plichtige, vanaf 1 januari 2014, kiezen voor BTW-kwartaalaangifte?

Deze afwijkingen werden op 1 januari 2014 gewijzigd.

De afwijkingen zijn vanaf 1 januari 2014 als volgt:

  • Indien de jaarlijkse omzet van de BTW-plichtige minder is dan 2.500.000 euro, mag hij kiezen voor een kwartaalaangifte i.p.v. een maandaangifte.
  • Indien de activiteit van de BTW-plichtige handel in alle energieproducten, oa minerale oliën, plantaardige oliën gebruikt voor verwarming- of motorbrandstof, steenkool en bepaalde chemische stoffen, handel in toestellen voor mobiele telefonie (en randapparatuur) of handel in landvoertuigen was, mocht hij kiezen voor een kwartaalaangifte wanneer zijn jaarlijkse omzet minder is dan 250.000 euro.
  • Indien de jaarlijkse intracommunautaire leveringen van goederen (en overbrengingen) minder zijn dan 400.000 euro en bovendien de intracommunautaire leveringen van goederen (en overbrengingen) per kwartaal minder zijn dan 50.000 euro mag de BTW-plichtige kiezen voor een kwartaalaangifte.

Wanneer mag/moet men overgaan van maand- naar kwartaalaangifte, of andersom?

Indien de BTW-plichtige niet meer kan genieten van de afwijkingen, zoals vermeld, dan is hij op eigen initiatief verplicht over te gaan naar maandaangiftes. Deze verplichte overgang dient te gebeuren, de maand na de overschrijding van de grensbedragen. De BTW-plichtige dient binnen de 10 dagen, na overschrijding, het BTW-controlekantoor op de hoogte te stellen.

Indien de BTW-plichtige, door de overschrijding van de kwartaalgrens van 50.000 euro intracommunautaire handelingen, verplicht wordt om over te gaan naar BTW-maandaangever, dan kan hij slechts terug overgaan naar de kwartaalaangifte, wanneer hij gedurende de 4 kwartalen de grens van 50.000 euro intracommunautaire handelingen niet overschreden heeft.

Indien de BTW-plichtige van het ene naar het andere stelsel wenst over te gaan, dan dient hij dit aan het plaatselijke BTW-controlekantoor te vragen met een gemotiveerd verzoekschrift. Als het verzoekschrift aanvaardt wordt, dan heeft dit pas uitwerking het kwartaal na de goedkeuring van het verzoekschrift.

Overgangsmaatregel?

Is er niet. Indien de BTW-plichtige in 2013 maandaangever was omdat hij een jaarlijkse omzet realiseerde van meer dan 1.000.000 euro, maar in 2014 kwartaalaangever kan worden omdat hij de jaarlijkse grens van 2.500.000 euro niet overschrijdt, dan mag hij een verzoekschrift indienen in 2014.
Na goedkeuring kan hij dus slechts in het tweede kwartaal overgaan naar kwartaalaangiftes.

Maandelijkse teruggaaf?

Indien de BTW-plichtige geniet van een maandelijkse BTW-teruggaaf, dient hij uiteraard maandaangever te blijven om van dit recht te blijven genieten.

Gerelateerde berichten