Verhoging van de maximumomzet van 5.580 euro naar 15.000 euro voor kleine BTW-plichtigen (vrijstellingsregeling) vanaf 1 april 2014

Vanaf 1 april 2014 zal de maximumomzet stijgen van 5.580 euro naar 15.000 euro voor ondernemingen welke wensen te genieten van de BTW-vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling houdt in dat men als onderneming geen BTW dient aan te rekenen op de gerealiseerde omzet. Dit impliceert echter dat de vrijgestelde onderneming zijn recht op aftrek van betaalde BTW verliest.

Indien een onderneming in 2013 minder dan 15.000 euro omzet heeft gerealiseerd kan ze genieten van de vrijstelling vanaf 1 april 2014. Zij dient hiertoe, voor 21 maart 2014, het bevoegde BTW-kantoor in te lichten.

Indien ze wenst onderworpen te blijven aan de normale regeling dient ze voor 1 juni 2014 dit kenbaar te maken aan haar BTW-controlekantoor. Doet ze dat niet, dan zal ze vanaf 1 juli 2014 automatisch overgaan naar de BTW-vrijstellingsregel.

De overgang van de normale regeling naar de BTW-vrijstellingsregel heeft gevolgen op de eerder in aftrek genomen BTW op investeringen. De BTW wordt terug verschuldigd naarmate van de nog te lopen termijn van de herzieningsperiode. Voor roerende goederen bedraagt de herzieningsperiode 5 jaar voor onroerende goederen 15 jaar.

Bijvoorbeeld: een onderneming koopt uitrusting ter waarde van 5.000 euro aan in 2013. De BTW die in aftrek genomen werd bedraagt 1.050 euro. In 2013 (jaar van opstart) realiseert de onderneming minder dan 15.000 euro omzet. De onderneming gaat in 2014 over naar de vrijstellingsregeling. De afgetrokken BTW m.b.t. de uitrusting wordt verschuldigd over de nog te lopen periode van 5 jaar. Hierdoor zal dus 4/5 de van 1.050 euro nl 840 euro terug verschuldigd worden.

Het al dan niet kiezen voor de BTW-vrijstellingsregeling

Een uitgebreide bespreking van de vrijstellingsregeling kan u terugvinden onder de documenten bij nuttige links.

Gerelateerde berichten