Nieuwe facturatieregels voorschotfacturen vanaf 01/01/2015!

Op de facturen dient niet meer de bewuste melding te staan, maar wel de vermoedelijke datum van oplevering van de dienst/goed. – betaaldatum.

De nieuwe tolerantie voor de voorschotfactuur.

De nieuwe tolerantie voor de voorschotfactuur (in een B2B context) komt kort samengevat neer op volgende regeling:

Onmiddellijke aftrek (door de klant) en een regularisatie/window-periode van 3 maand:

  • De leverancier reikt een voorschotfactuur met BTW uit die melding maakt van hetzij de vermoedelijke of ultieme betalingsdatum, hetzij de vermoedelijke datum van opeisbaarheid (i.e. datum van levering/voltooiing van de dienst);
  • Bij een voorschotfactuur met BTW mag de klant de BTW onmiddellijk aftrekken, ongeacht het moment van betaling, in de maand/het kwartaal waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt;
  • Vervolgens beschikt de klant over een periode van 3 maanden (de zogenaamde “window” periode) om over een bewijs van opeisbaarheid te beschikken. Deze periode loopt vanaf het einde van de maand waarin de leverancier de voorschotfactuur uitreikt. Wanneer binnen deze termijn geen bewijs van opeisbaarheid (ten gevolge van betaling of het belastbaar feit dat zich voordoet) kan worden geleverd, moet de klant de initiële aftrek (vak 59 van de BTW-aangifte) regulariseren via vak 61 van de aangifte;
  • De leverancier heeft de keuze om, ofwel de BTW (te vroeg) te rapporteren en af te dragen op basis van de factuurdatum, ofwel de BTW op basis van de incassering te rapporteren en af te dragen.

Gerelateerde berichten