Boetes bij niet nakomen Btw- verplichtingen: verstrengde toepassing!

Iedere ondernemer is gehouden tot het naleven van de verplichtingen omtrent de Btw- aangifte. Wanneer deze verplichtingen echter niet nageleefd worden, dan mag de Btw- administratie hier administratieve boetes voor opleggen. Deze boetes zijn verhoogd sinds 17 februari 2012 maar werden gedogen toegepast.

Het gebruik van deze boetes is echter enorm verstrengd. Zo zal de administratie bij de eerste overtreding onmiddellijk overgaan tot het opleggen van een boete. U kan een overzicht van deze boetes terugvinden op onze “Nuttige Links” pagina (aan de rechterkant van de pagina).

Opgelet! De administratie zal vanaf nu ook een boete uitschrijven bij een laattijdige betaling van de verschuldigde BTW. Deze boete bedraagt 15% op het verschuldigd bedrag (vroeger 10%).

U kunt deze gegevens dus best niet uit het oog verliezen en ervoor zorgen dat de nodige verplichtingen tijdig vervuld worden!

Gerelateerde berichten