Opeisbaarheid BTW anno 1 januari 2016

Bij  levering van goederen en diensten door een Belgische BTW-plichtige aan ondernemingen in België wordt de BTW opeisbaar

  • Wanneer de factuur wordt uitgereikt;
  • Indien de factuur niet wordt uitgereikt: de 15de dag van de volgende maand nadat het belastbaar feit plaats vond;
  • Wanneer er een betaling gebeurd vóórdat het belastbaar feit plaatshad: het tijdstip van betaling.

Bij levering van goederen en diensten aan particulieren of overheid en er geen verplichting is tot uitreiking van een factuur : Het tijdstip van betaling

Bij de intracommunautaire levering van goederen door een Belgische BTW-plichtige wordt de BTW opeisbaar:

  • Wanneer de factuur wordt uitgereikt;
  • Indien de factuur niet wordt uitgereikt: de 15de dag van de volgende maand nadat belastbaar feit plaats had.

Bij de intracommunautaire levering van diensten door een Belgische BTW-plichtige wordt de BTW opeisbaar

  • Wanneer de dienst is verricht;
  • Wanneer de betaling is ontvangen indien dit tijdstip verschillend is van het tijdstip van de levering van de dienst.

Gerelateerde berichten