Belastbaarheid van intracommunautaire handelingen voor vrijgestelde BTW-plichtige

Verwervingen

De intracommunautaire verwervingen van goederen verricht door vrijgestelde btw-plichtigen zijn niet onderworpen aan de btw in België voorzover het bedrag hiervan gedurende het lopende kalenderjaar of het vorige kalenderjaar niet hoger is dan 11.200 EUR. De vrijgestelde btw-plichtige heeft nochtans de mogelijkheid te opteren voor de btw-heffing van zijn intracommunautaire verwervingen, zelfs indien hij voornoemd bedrag niet bereikt.

Leveringen

De vrijstelling voorzien voor de intracommunautaire leveringen van goederen door btw-plichtigen is niet van toepassing indien zulke leveringen worden verricht door btw-plichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling.

Diensten

Een vrijgestelde kleine onderneming voor het merendeel van de diensten die voor haar worden verricht door btw-plichtigen die niet in België zijn gevestigd, schuldenaar zal zijn van de Belgische btw die moet worden aangegeven via een bijzondere btw-aangifte.

Gerelateerde berichten